KC Danmark logo klik her for at komme til forside
Anlæg som er godkendt på Go' Energi´s positivliste

Go’ Energimærket sikrer dig, at varmepumpen er en af de mest energieffektive på markedet.

Se meget mere om vores 5 års totalgaranti her

Nyhedsbrev

Eftersyn og vedligeholdelse

Arbejdstilsynets vejledning

Arbejdstilsynet har lavet en vejledning om eftersyn og vedligeholdelse af varmepumper og køleanlæg, du kan herunde se uddrag af vejledningen.

Du kan se hele vejledningen fra Arbejdstilsynet her

Eftersyn af køleanlæg

Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.

Kølmiddelsmængde og kølemiddelstype, findes på typepladen som sidder på yderdelen, gælde alle fabrikater.

Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr.
Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:

tjek

At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat der i anlægget findes en primær sikkerhedsventil. Findes der ikke en sikkerhedsventil i anlægget, skal sikkerhedsomløbsventiler kontrolleres/verificeres årligt.

tjek

At der ikke er utætheder i anlægget

tjek

At ventilationen er effektiv

tjek

At alarmer fungerer ved den rette indstilling

tjek

At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten

Ejeren af anlægget skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg, der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel.
Dokumentationen skal være samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

Skader på anlæg

Ejeren af anlægget skal tage anlægget ud af drift på en forsvarlig måde, hvis der sker sprængning, lækager, fejl eller anden skade på anlægget, som kan medføre fare for ulykke eller sundhedsfare.
Anlægget skal være ude af drift, indtil manglerne er udbedret.
Det samme gælder, hvis udstyr til betjening, overvågning eller kontrol ikke fungerer korrekt.
Ejeren af anlægget skal undersøge årsagen til hændelsen og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå gentagelse.

Lovpligtig årligt eftersyn

Alle varmepumper skal have lovpligtig eftersyn en gang om året, som skal udføres af et aut. kølefirma af en certificeredet montører.

Arbejdstilsynets vejledning

Vi har her på siden kun et uddrag af vejledninge du kan se hele vejledninge på linket herunder.

Du kan se hele vejledningen fra Arbejdstilsynet her
KMO certificeret logo

KC Danmark ApS

Søndergårdsvej 5

8660 Skanderborg

Tlf. +45 70 26 38 37 info@kcdanmark.dk

Vi er klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål om klima